Sprawdzenie nierówności podłoża

Przy robotach podłogowych np. wylewaniu mas samorozlewnych, czy też jastrychów cementowych, ale także przy układaniu paneli podłogowych ważne jest określenie nierówności podłoża lub stropu. Wszelkie odchyłki, przede wszystkim wklęśnięcia łatwo określimy przykładając długą, prostą łatę drewnianą lub lepiej metalową. Należy przykładać w różnych miejscach na podłożu i w różnych kierunkach. Obserwując wielkości prześwitów pomiędzy łatą a podłożem, zaznaczamy miejsca najbardziej wklęsłe lub wypukłe.