Cało powierzchniowe klejenie wykładzin PCV

Do cało powierzchniowego klejenia wykładzin podłogowych PCV są nowoczesne, dyspersyjnie wiązane kleje jednostronne, które powodują szybkie przywieranie początkowe i wysoką wytrzymałość końcową. Większość tych klejów nie wymaga dzisiaj rozpuszczalników, przerabia się je więc bez obciążenia zapachowego.
Do nakładania klejów potrzebna jest szpachla uzębiona, która kształtem i wielkością uzębienia odpowiada przerobu producenta kleju. Do niektórych wyrobów załączona jest odpowiednia szpachla.
Ponieważ wykładziny podłogowe PCV mogą być klejone tylko na podłożach suchych, płaskich i gładkich, są konieczne zależnie od okoliczności – niektóre roboty wstępne. Nierówne podłoża z betonu lub jastrychu cementowego wyrównuje się wpierw płynnym jastrychem. Szorstkie i silnie wchłaniające powierzchnie powinny być przeszpachlowane przed nakładaniem.
Gdy podłoże jest suche (przestrzegać czasów schnięcia mas szpachlowych i płynnego jastrychu!) starannie się je zamiata szczotką z włosia. Nie bez znaczenia jest tu użycie odkurzacza. Rozkłada się wykładzinę podłogową PCV lub przy układaniu kilku pasów -wpierw pierwszy pas cało-powierzchniowo. Należy wykładzinę tak ułożyć, by jej wzór przebiegał prostopadle do ścian lub wg życzenia -diagonalnie.
Wykładzinę podłogową przycina się w obszarze drzwi, wnęk okiennych i krytych balkonów tak, aby leżała ona bardzo dokładnie. Używa się do tego noża do wykładzin. Podczas cięcia należy stać na wykładzinie podłogowej aby nie mogła ona się przesunąć. Nóż prowadzi się skośnie na krawędziach pomiędzy ścianami graniczącymi i podłogą. Na długich płaszczyznach ścian wykładzina zostaje dokładnie przycięta w ten sam sposób.
Wykładzinę obciąża się na jednej połowie ciężkimi przedmiotami, a drugą połowę zwija. Wykładzina nie może się przy tym przesunąć. Na wolną część podłoża wylewa się teraz wystarczającą ilość kleju.
Klej rozdziela się wpierw zgrubnie szpachlą uzębioną, a następnie wyrównuje się płaszczyznę tą szpachlą. Klej powinien być rozdzielony możliwie równomiernie na całej powierzchni podłogi, także na brzegach. W tym celu szpachlę uzębioną prowadzi się w różnych kierunkach, nadmierną ilość kleju przekłada się ponownie do pojemnika. Klej pozostawia się na 10-15 min do odgazowania.
Teraz ostrożnie rozkłada się wykładzinę na klej. Odbywa się to przez odwinięcie zwiniętej strony. Następnie pociera się wykładzinę kawałkiem drewna od środka ku brzegom. Klej ma czas twardnienia rzędu 50 min. Przed pocieraniem można jeszcze lekko skorygować kierunek wykładziny.
Następnie obciąża się naklejoną, a swobodną połowę wykładziny zwija się. Następnie ponownie nakłada się klej nie zapominając o koniecznym czasie odgazowania.
Ułożenie odbywa się ponownie przez ostrożne rozwinięcie wykładziny. Na koniec ewentualnie wystające krawędzie obcina się nożem do wykładzin dywanowych.

Przed układaniem wykładzina podłogowa powinna w ciągu 1 do 2 dni dostosować się do klimatu pomieszczenia. W tym czasie powinna ona by rozwinięta.

Przy układaniu kilku pasów rozkłada się je na podłodze tak, by w obszarze wzoru dokładnie się pokrywały. Obydwa pasy obciąża się ciężkimi przedmiotami tak, by nie mogły się przesunąć. Przecina się obydwa pasy na miejscu pokrywania się wzdłuż rynny stalowej (np. szyny tapeciarskiej). Klejenie odbywa się wg wyżej opisanej metody, najpierw z obydwu stron miejsca przecięcia. Po naklejeniu pasów w tym obszarze można je zwinąć i przykleić na pozostałych płaszczyznach.