Zalety systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych

Zalety systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych przy wykańczaniu poddaszy użytkowych:

•    Gwarantują właściwą dla poddaszy użytkowych odporność ogniową -prawidłowo wykonana jednowarstwowa zabudowa poddasza pozwala na utrzymanie kwalifikowanej odporności ogniowej F 0,5 (do 30 minut).
•    Umożliwiają założenie dodatkowej warstwy termoizolacji w połaci dachowej.
•    Dobrze izolują akustycznie.
•    Wymierne czynniki fizyczne uzupełnia czynnik niewymierny jakim jest możliwość stworzenia estetycznego wnętrza użytkowego.

Etapy prac przy zabudowie poddasza z płyt gipsowo-kartonowych:
•    Założenie termoizolacji – Warstwa podstawowa, wykonywana z wełny o grubości około 15 cm, zakładana jest pomiędzy krokwiami, a warstwa dodatkowa o grubości około 5 cm pomiędzy rusztem wsporczym poszycia z płyt gipsowo-kartonowych,
•    Poziomowanie
•    Montaż profili nośnych (głównych) do wiązarów więźby dachowej.
•    Montaż paroizolacji – Od szczelności i dokładności wykonania paro-izolacji zależy późniejsza trwałość całej zabudowy.
•    Montaż poszycia z płyt gipsowo-kartonowych – Płyty gipsowo-kartonowe układamy z wzajemnym przesunięciem styków w taki sposób, aby spoiny kolejnych płyt były przesunięte względem siebie co najmniej o 40 cm (lub wielokrotność tej wielkości).
•    Spoinowanie styków między płytami – W zagruntowanych spoinach wkleja się w gips szpachlowy taśmy maskujące, przykrywające połączenie płyt.
•    Malowanie lub tapetowanie.

Wewnętrzne poszycie z płyt gipsowo-kartonowych więźby dachowej poddasza może być wykonane zarówno na ruszcie z profili drewnianych jak i z systemowych uchwytów i profili stalowych.