Termoizolacja połaci dachów skośnych

tmpefdd-1Termoizolacja połaci dachowych poddasza użytkowego.

Współczynnik przenikania ciepła dla połaci ocieplonych dachów skośnych nie powinien być większy niż 0,3 W/m²K, co oznacza, że grubość materiału termoizolacyjnego nie powinna być mniejsza niż 18 – 20 cm. Wysokość krokwi zaprojektowana pod kątem wytrzymałości konstrukcyjnej zazwyczaj nie jest wystarczająca, aby w przestrzeni między nimi zmieściła się tak gruba warstwa izolacji. Uzupełniającą warstwę termoizolacji można wykonać pod krokwiami, pomiędzy rusztem wsporczym dla poszycia wnętrza z płyt gipsowo-kartonowych lub ponad krokwiami, poprzez zastosowanie tzw. nadbitek z łat drewnianych, mocowanych prostopadle do krokwi, w rozstawie co 60 cm.

Ocieplone połacie dachów skośnych wymagają stosowania od strony wnętrza paroizolacji, która zapobiega zjawisku kondensacji pary wodnej w warstwie termoizolacyjnej Od zewnątrz pod pokryciem dachowym stosuje się warstwę wstępnego krycia.