Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu w harmonii z budynkiem
Kształt, rodzaj i funkcje dachu muszą być zawsze rozpatrywane w kontekście całego budynku. Ma on zasadniczy wpływ na sposób zagospodarowania i wykorzystania przestrzeni na poddaszu. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne, dach powinien być jak najbardziej jednolity o kompaktowej budowie. Miarą obliczania owej kompaktowości jest stosunek wszystkich powierzchni zewnętrznych Z do obudowanej objętości V, czyli Z/V – im mniejsza wartość tym lepiej. W praktyce oznacza to: jak najmniejsza powierzchnia dachowa, unikanie zbytecznych uskoków i szczytów. Dodatkowe nadbudówki to również – obok zwiększenia powierzchni – większa ilość szczelin i tzw. geometryczne mostki cieplne, a to powoduje wzrost zużycia energii. Prostota dachu jest więc warunkiem zachowania dobrego bilansu energetycznego.

Kąt nachylenia wpływa na zagospodarowanie poddasza
Kąt nachylenia dachu oraz wysokość ścianki kolankowej mają zasadniczy wpływ na wykorzystanie przestrzeni poddasza. Stosownie do kąta nachylenia wybierany jest też określony rodzaj pokrycia dachowego, np. gonty drewniane wymagają nachylenia rzędu 39-51°, papa 1-25°, blacha ponad 12°, a dachówka ceramiczna i cementowa do 45°. Wykorzystanie przestrzeni pod dachem do celów mieszkalnych wymaga wykonania szeregu prac. Na pierwszym miejscu jest właściwa izolacja nie tylko na okres zimowy, ale również i letni w celu ochrony przed upałem. Istnieją różne sposoby izolacji poddasza. Obok izolacji dachu od zewnątrz, a więc na krokwiach, można izolować również od strony wewnętrznej pomiędzy krokwiami. Obydwa sposoby są efektywne pod względem termoizolacyjnym i akustycznym, jednak wymagają starannego wykonania. Do izolacji zewnętrznej dachu stosuje się wełnę mineralną, płyty pilśniowe lub płyty termoizolacyjne z usztywnionej pianki poliuretanowej.

Planowanie wstępne jest istotne
Projektanci oraz firmy zajmujące się budową domów jednorodzinnych oferują różne nadbudówki dachowe. Przed podjęciem decyzji kupna określonego domu lub planu, należy dokładnie przemyśleć formę dachu i wykorzystanie poddasza. Koszt wykonania jednej lukarny jest bardzo wysoki i wynosi z grubsza około 1/30 ceny budowy domu, jeżeli tych okien jest więcej, wtedy koszty rosną.