ABC dewelopera – energetyka

Czy istnieje deweloper bez znajomości podstaw energetyki? To raczej pytanie retoryczne.

Energetyka jest działem nauki i techniki. Jest także gałęzią przemysłu, zajmującą się przetwarzaniem dostępnych form energii. Przetwarza je na postaci łatwe do wykorzystania przy 1. Zasilaniach wszelkich procesów przemysłowych, a także do 2. Napędzania maszyn i urządzeń. O tym wiemy. Ale w praktyce, energetyka obejmuje ściślej dostarczanie źródeł energii w dwóch postaciach, a konkretnie: 1. Energii elektrycznej – która dostarcza jest do odbiorcy poprzez przewody elektryczne, produkowane za pomocą turbin i prądnic, 2. Energii cieplnej która dostarcza jest do odbiorcy za pośrednictwem nośnika transportującego ciepło, w szczególności może to być parą wodną pod dużym ciśnieniem, ogrzewana woda lub inne płyny. Do ogrzewania wymienionych nośników stosuje się różne źródła energii.

Natomiast przemysł energetyczny składa się, jak pewnie wiadomo, z dwóch części: 1. Elektrowni, ciepłowni i elektrociepłowni, mianowicie fabryk, w których energia pierwotna przetwarzana jest na jej użyteczną postać; 2. Energetycznych sieci przemysłu, mianowicie systemu urządzeń umożliwiającego przesyłanie energii do odbiorcy.

Należy zaznaczyć, że energetyka nie należy już do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie. Mimo to na poziomie Unii Europejskiej podejmuje się jednak skoordynowane działania na rzecz ograniczania ewentualnego szkodliwego wpływu.