ABC dewelopera – deweloper

Kim jest deweloper? Odpowiedź dobrze obrazuje wizerunek człowieka w garniturze.

Inwestor, czyli osoba fizyczna lub prawna. Inwestuje w budowę nieruchomości budynkowych (wynajem lub sprzedaż domów mieszkalnych, obiektów biurowych czy przemysłowych).

Zwyczajowo deweloper jest nadzorującym pełny proces zwany inwestycyjnym, złożony z fazy projektowania na początku inwestycji, poprzez budowę, po zakończenie budowy (renowacji lub rozbudowy), kończąc na sprzedaży nieruchomości bądź na jej wynajmie.

Zasady ochrony praw osób wchodzących w posiadanie nieruchomości deweloperskiej ma za zadanie regulować tak zwana ustawa deweloperska, której przyświeca zadanie regulacji zasad wchodzących w skład ochrony praw osób nabywających dom lub mieszkanie, a wobec których deweloper składa zobowiązanie do formalnego i rzeczywistego przeniesienia własności nieruchomości.

Deweloper ma na celu realizowanie szeregu zadań, które są niezbędne do tego, aby wybrana inwestycja była udana, co rozumiane jest w kategoriach dodatniego bilansu inwestycyjnego. W świetle tego deweloper odpowiada między innymi za
ustalenie lokalizacji, na której powstanie jego inwestycja; przygotowuje projekt, w związku z czym pełni nadzór nad nim; nadzoruje budowę i kontroluje postęp prac; wykończa „pod klucz”; organizuje sprzedaż dostępnych domów lub mieszkań.