Skośny dach zielony z tradycyjnym układem warstw

tmp28e2-1“Zielony” dach o spadku 20° z warstwą gleby dla niskiej roślinności trawiastej i skalnej
a)    przekrój poprzeczny,
b)    przekrój podłużny.

Skośny dach zielony z tradycyjnym układem warstw dachu jest rozwiązaniem różniącym się od dachu krytego dachówką, blachą, itp. praktycznie tylko pokryciem wierzchnim. Od strony wnętrza – pod krokwiami – założona jest paroizolacja. Pomiędzy krokwiami znajduje się materiał termoizolacyjny z pozostawioną ponad nim szczeliną wentylacyjną. Na krokwiach założone jest pełne deskowanie pokryte dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.
Dla zapobieżenia obsuwania się ziemi z pochyłej połaci dachowej, na deskowaniu nadbite zostały co około 60 cm poziome łaty drewniane.
Ze względu na szczelność pokrycia w rozwiązaniu skośnego dachu zielonego ważne jest staranne wykonanie szczeliny wentylacyjnej ponad termoizolacją. Otwory nawiewne wykonywane są pod okapem, otwory wywiewne w kalenicy lub poprzez kominki wentylacyjne.