Usługi Budowlane

Remont

Jak naprawić zawór przeponowy?

Jak naprawić zawór przeponowy?

Jeżeli przepona gumowa zużyła się lub jej działanie jest zakłócane przez zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie zamknij dopływ wody. Rozmontuj zawór …