Przycinanie płytek w nieregularny kształt

Przycinanie płytek w nieregularny kształt

Jeśli chcesz wyciąć w płytce jakiś kształt, musisz obrysować go na kartonowym szablonie i przenieść na płytkę. I tak np. chcąc wyciąć kształt litery L w miejscu zachodzenia płytki na przełącznik światła, musisz przerysować kształt cięcia na płytce i wykonać głębokie cięcie wzdłuż wytyczonych linii. Następnie, na części płytki przeznaczonej do odcięcia, musisz wykonać serię krzyżujących się nacięć. Wówczas możesz już zacząć usuwać zbędne kawałki za pomocą kleszczy do płytek lub obcążków. Jeśli trzeba wyciąć kształty o szerokości mniejszej niż 1,2 cm, musisz posłużyć się specjalną piłką do glazury. W miejscu zachodzenia kafelka na rurę należy przeciąć go na pół i w obu wyciąć kleszczami półokrągły otwór, ewentualnie posłużyć się piłką.

Wycinanie kształtu litery L

1 Użyj piłki do płytek, lub zrób szablon, przerysuj na płytkę linie cięcia i wykonaj nacięcia. Tnij krajakiem głęboko, przebijając warstwę glazury.
2 Następnie wykonaj na przeznaczonym do odcięcia fragmencie serię krzyżujących się nacięć i odłamuj go po kawałku. Wyrównaj przy liniach cięcia, po czym wyszlifuj krawędzie.