Wyroby ze stali

Wyroby ze stali

W budownictwie są stosowane następujące wyroby stalowe: kształtowniki, blachy, rury, pręty do zbrojenia betonu, pręty walcowane, wyroby z blachy i profile specjalne. Na rysunku przedstawiono normowe profile prętów stalowych walcowanych na gorąco.

tmpe048-1 Profile stalowe walcowane na gorąco: a) pręt okrągły, b) pręt kwadratowy, c) pręt sześciokątny, d) pręt płaski (płaskownik), e) kątownik równoramienny, f) kątownik nierównoramienny, g) dwuteownik, h) ceownik, i) teownik, j) zetownik.

Dwuteowniki stosuje się przeważnie jako belki pracujące na zginanie. Z teowników wykonuje się słupy, płatwie dachowe i belki. Teowniki produkowane są w 2 rodzajach; wysokie i niskie szerokostopowe, których wysokość jest równa 1/2 szerokości pasa. Zetowniki stosuje się najczęściej jako płatwie dachowe, ze względu na dużą sztywność w kierunku obu osi symetrii.

Kątowniki są produkowane w dwóch odmianach: równoramienne i nie-równoramienne.

Z blach stalowych wykonywane są belki (blachownie) i słupy najczęściej o przekrojach dwuteowych lub skrzynkowych.

Oprócz wymienionego asortymentu wyrobów stalowych, są produkowane w hutach belki dwuteowe spawane, a w wytwórniach konstrukcji — belki ażurowe. Ponadto produkowane są z blach kształtowniki gięte na zimno.