Układanie wykładzin dywanowych na ogrzewaniu podłogowym

Wykładzina dywanowa może być bez problemu ułożona na ogrzewanych podłogach (ogrzewanie podłogowe), gdy będą przestrzegane przy tym następujące zasady:
•    Należy zasadniczo stosować tylko jeden towar, nadający się do układania na ogrzewaniu podłogowym. Na stemplu dywanowym takie wykładziny dywanowe są oznakowane dodatkowym symbolem do ogrzewania podłogowego.
•    W ogrzewaniach podłogowych na gorącą wodę opór przewodzenia ciepła wykładziny dywanowej nie powinien być wyższy niż 0,17 m2 K/W.

W ogrzewaniach zbiornikowych, w których oddawanie ciepła odbywa się z czasowym opóźnieniem, uzyskuje się dobre wartości grzewcze, gdy opór przewodzenia ciepła leży w zakresie pomiędzy 0,12 i 0,17 m2 K/W.
•    Wykładzina dywanowa na ogrzewaniu podłogowym powinna być w miarę
możliwości naklejona cało-powierzchniowo. Potrzebny jest do tego odpowiedni klej, który powinien być przerabiany wg instrukcji producenta.
•    Przed klejeniem jest ważne, aby jastrych grzewczy całkowicie wysechł. Jeżeli wskutek szorstkiej, silnie wchłaniającej lub nierównej powierzchni trzeba jastrych szpachlować, to należy stosować szpachlówkę, nadającą się do szpachlowania jastrychów grzewczych wg instrukcji producenta.
•    Temperatura jastrychu przy klejeniu wykładziny podłogowej nie powinna w żadnym wypadku przekraczać 20° C i musi być utrzymywana na stałej wysokości podczas twardnienia kleju.
•    Przy luźnym układaniu (także przy mocowaniu dwustronną taśmą klejącą) powstają zawsze – niekorzystnie oddziałujące – warstwy powietrza pomiędzy okładziną i podłożem. Do luźnego układania na podgrzewanych podłogach nadają się ponadto tylko gatunki, które ani się nie rozszerzają ani też nie kurczą.