Układanie gotowego parkietu na ogrzewaniu podłogowym

Do dobrego samopoczucia wymagany jest klimat pomieszczenia, który znacznie nie przekracza temperatury 18-21°C i zapewnia względną wilgotność powietrza 50-60%. Wartości te mogą być osiągane przy ogrzewaniach podłogowych przy temperaturze powierzchni podłogi z gotowego parkietu nie przekraczającej 28° C.

Elementy gotowego parkietu można układać na ogrzewaniu podłogowym wg dwóch różnych metod:

•    Przy układaniu “pływającym” na papie żeberkowej lub ze śrutu korkowego, łączy się elementy klejem do drewna na wpust i wypust.

•    Przy całopowierzchniowym sklejaniu stosuje się specjalne kleje (wg instrukcji układania producenta parkietu).

Układanie gotowego parkietu na ogrzewaniu podłogowym jest jednym z najcięższych zadań przy wykańczaniu wnętrza. Z tego względu powinno się, także ze względów gwarancyjnych, zlecić powyższe fachowej firmie. Aby jednakże przekazać dokładne dane również w tym temacie przytoczone jest krótkie sprawozdanie Zrzeszenia Roboczego Drewno (Dusseldorf – Niemcy) z długotrwałych badań w “Instytucie Fraunhofera do Badań Drewna” (Braunschweig -Niemcy). Sprawozdanie ujmuje z obszernych wyników tylko te, które są najważniejsze dla praktyki układania parkietu i elementów gotowego parkietu na ogrzewaniu podłogowym.

Zasady badań
•    Badania przeprowadzano przez wiele miesięcy na różnych rodzajach parkietu (parkiet sztabkowy i mozaikowy jako parkiet tradycyjny i jako gotowy parkiet). Temperatury dopływającej, gorącej wody ogrzewania podłogowego wynosiły 40°C, 55°C i 70°C (ostatnia temperatura dla zbadania możliwych skutków defektu ogrzewania).
•    Przeprowadzone badania obejmowały również skutki odległości rur gorącej wody ogrzewania podłogowego na ułożone rodzaje parkietu. Zmieniano odległości rur gorącej wody na 150,300 i 450 mm.

Wnioski wynikające dla użytkowników:

1    Układanie handlowych rodzajów parkietu na ogrzewaniach podłogowych może być zalecane, gdy będą zachowane określone warunki przy planowaniu, wykonaniu i pracy.

2    Robocza temperatura doprowadzającej wody powinna wynosi maksymalnie 55°C. Przy przeprowadzanych badaniach temperatury do ok. 70°C przez 10 dni nie powodowały jednak uszkodzeń.

3    Boczna odległość rur grzewczych powinna wynosić wg możliwości 15 cm. Gdyby odległość rur grzewczych była wykonana większa niż 30 cm, to jak wykazały badania, nie można byłoby wykluczyć uszkodzeń.

4    Rury grzewcze podłogowego ogrzewania na gorącą wodę mogą być układane pod jastrychem w rowkach warstwy materiałów izolacyjnych, ale również w samym jastrychu.

5    Przy układaniu nie powinna być w żadnym wypadku przekroczona, zgodnie z normą, średnia wartość wilgotności drewna (dla parkietu sztabkowego i mozaikowego 9+2%; dla elementów gotowego parkietu 8+2%).

Drewno, którego własna wilgotność leży na górnej granicy dopuszczalnej wg normy wielkości (parkiet sztabkowy i mozaikowy 11%; gotowy parkiet – 10%) są dla fachowego ułożenia na ogrzewaniu podłogowym za wilgotne. Występują uszkodzenia wskutek osuszania się drewna.

6    Należy więc zwracać uwagę na właściwe składowanie gotowego parkietu do czasu montażu i na nieuszkodzone opakowanie.
Podczas okresu grzewczego mogą występować w parkiecie bardzo drobne i drobne szczeliny. Są one rozmieszczane na ogół równomiernie i trzeba je tolerować, ponieważ są one nieuniknione.

7    Jastrych może być podgrzany najwcześniej po 21 dniach od jego ułożenia. Ponadto jastrych przed ułożeniem parkietu powinien być podgrzewany do temperatur zwiększających się codziennie o 5°C, aż do osiągnięcia pełnej mocy grzewczej. Ten zabieg obowiązuje również w miesiącach letnich. Skoro jastrych został podgrzany przez co najmniej trzy po sobie następujące dni, bez nocnego obniżania temperatury do maksymalnej temperatury, należy ogrzewanie wyłgczyć przed układaniem parkietu. Podczas zimnej pogody należy temperaturę obniżać codziennie o 5°C do czasu, gdy jastrych uzyska temperaturę powierzchniową rzędu 15-18°C.

8    Tej temperatury nie wolno podwyższać podczas co najmniej 3 dni po ułożeniu parkietu. Następnie może następować wzrost temperatury o 5°C do osiggnięcia przewidzianej, maksymalnej temperatury doprowadzanej wody.

9    Przy budowie podłogi należy uwzględniać opory przewodzenia ciepła poszczególnych warstw. O ile dotyczg one parkietu i papy żeberkowej, można wyjść z założenia, że w tych warstwach są najlepsze.

10    Układanie parkietu na ogrzewaniu podłogowym i układanie jastrychu należy omowić z fachowcem.