Klinker op de grond leggen

Het is goed om te weten voordat u gaat leggen
Op goed uitgeharde ondergrond (steenslag en zand) een laag fijn grind wordt gestrooid als basis voor klinkerstenen. Door bijvoorbeeld op te treden. terras, je moet beginnen met de voorbereiding van de border. De steen kan rechtop op de mortellaag worden gestapeld, extra bevestiging van de zijkant. De rand is gemaakt van meerdere rijen klinkers, longitudinaal en mogelijk transversaal opgesteld. Nadat de bestrating binnen de grens is geëgaliseerd, het leggen begint. Het werk moet beginnen met een van de hoeken. Een grote steen zorgt voor een constante controle over het oppervlak.
Je moet ook onthouden om de openingen rond elke steen te houden. Het oppervlak wordt gelijkmatig langs de diagonaal gelegd, werken vanaf de zijkant van de gelegde klinker. De kieren tussen de stenen zijn opgevuld met zand. Zand is echter voor veel tuinplanten een goed zaaibed, meestal gras en onkruid, die er gewillig wortel in schieten, vaak hinderlijk voor de bewoners. Dit kan worden vermeden, met mortel, bijv.. tweecomponentenmengsel op basis van epoxyhars, die licht vochtig is uitgespreid.