Ontwikkelaar ABC – energietechniek

Is er een ontwikkelaar zonder kennis van de basisprincipes van energie?? Het is meer een retorische vraag.

Energetica is een tak van wetenschap en technologie. Het is ook een bedrijfstak, omgaan met de verwerking van beschikbare energievormen. Het zet ze om in formulieren die gemakkelijk te gebruiken zijn 1. Leveren van alle industriële processen, en ook naar 2. Rijmachines en apparaten. We weten ervan. Maar in de praktijk, meer precies, energetica omvat de levering van energiebronnen in twee vormen, specifiek: 1. Elektriciteit - die wordt geleverd aan de ontvanger via elektrische draden, geproduceerd met behulp van turbines en generatoren, 2. De warmte-energie die via het warmtetransportmedium aan de ontvanger wordt geleverd, in het bijzonder kan het stoom onder hoge druk zijn, verwarmd water of andere vloeistoffen. Er worden verschillende energiebronnen gebruikt om de genoemde dragers te verwarmen.

De energie-industrie daarentegen is verzonnen, zoals je waarschijnlijk weet, in twee delen: 1. Energiecentrale, warmte- en krachtcentrales, namelijk fabrieken, waarin primaire energie wordt omgezet in zijn nuttige vorm; 2. Energienetwerken in de industrie, namelijk een systeem van apparaten waarmee energie naar de consument kan worden overgebracht.

Het moet worden opgemerkt, dat energie niet langer tot de sectoren van de economie behoort met de meest schadelijke gevolgen voor milieu en gezondheid. Desalniettemin wordt er op het niveau van de Europese Unie gecoördineerd opgetreden om mogelijke schadelijke effecten te beperken.