Murki suche cz.2

Układając kamienie murka należy zadbać nie tylko o dobre powiązanie konstrukcji, lecz także i o to, aby elewacja murka miała estetyczny wygląd. Zapewnić to można przede wszystkim przez właściwe dobranie proporcji sąsiadujących ze sobą kamieni. Dlatego na przykład nie należy wbudowywać obok siebie dużych kamieni o tym samym kształcie i rozmiarach płaszczyzn tworzących elewację. Kamienie większych rozmiarów wbudowuje się zwykle w dolnej części muru.

Jeżeli do zbudowania murka brak jest dostatecznej ilości kamieni, których układ może zapewnić trwałą konstrukcję, wówczas część ich można powiązać zaprawą cementową lub cementowo wapienną. Dla zachowania charakteru murka zaprawę umieszcza się tak, aby nie była widoczna. Spaja się zatem tylko kamienie głębiej położone. Murki suche o niezbyt pewnej konstrukcji można na całej wewnętrznej powierzchni pokryć warstwą zaprawy lub betonu, dzięki czemu następuje powiązanie wszystkich kamieni i konstrukcja staje się trwalsza.

Murki suche wykonuje się na podobieństwo naturalnych ścian skalnych i dlatego doskonale nadają się one do wprowadzania na ich powierzchnię różnych roślin skalnych. Powstają w ten sposób murki kwiatowe, które stanowią zawsze atrakcję i wielką ozdobę ogrodu. Dużą wartość. dekoracyjną takich murków uzyskuje się dzięki temu, że cała roślinność jest doskonale wyeksponowana na elewacji murka. Korzenie roślin rozwijające się w szczelinach i za murkiem znajdują dostatecznie dużo składników pokarmowych i wody, tak że z czasem rośliny mogą pokryć całą powierzchnię murka.

Podczas budowania murków kwiatowych trzeba pozostawić w nich otwory, w których będą sadzone rośliny. Najczęściej wykonuje się je jako 5-10-centymetrowe poziome szczeliny. Rozmieszczenie roślin na elewacji nie może być przypadkowe, podobnie jak roślin na rabacie, i dlatego szczeliny należy rozmieszczać według przygotowanego projektu. Każda szczelina powinna być wykonana ze znacznym spadkiem w kierunku za murek, co zapobiega wypadaniu z jej wnętrza ziemi, oraz powinna mieć kontakt z ziemią znajdującą się za murkiem. Szczeliny w murku pozostawia się puste aż do wypełnienia ich odpowiednią ziemią przed posadzeniem roślin.