Kamienie naturalne

Kamienie naturalne.

Kamienie uzyskuje się ze złóż skalnych. Zastosowanie kamieni w budownictwie zależy od ich właściwości technicznych.

Do wykonania murów nośnych (filarów, słupów) stosuje się kamienie pochodzące ze skał wulkanicznych oraz twarde piaskowce. Wytrzymałość na ściskanie, kamieni wynosi 15-200 MPa, natomiast wytrzymałość na rozciąganie jest ponad 10-krotnie mniejsza. Kamienie o mniejszej masie (ciężarze objętościowym), porowate, mają lepsze właściwości cieplne, są mniej twarde i łatwiejsze w obróbce, wykazują natomiast niższą wytrzymałość na ściskanie oraz większą nasiąkliwość.

Istotną zaletą kamieni jest ich odporność na działanie czynników atmosferycznych. Do najodporniejszych na te czynniki można zaliczyć granity, sjenity i bazalty. Do budowy fundamentów i ścian piwnic nie należy stosować kamieni ze skał wapiennych.

Ze względu na dużą przewodność cieplną kamieni naturalnych nie należy stosować na ściany zewnętrzne budynków przeznaczonych na pobyt ludzi lub zwierząt, natomiast kamienie te mogą być użyte do wykonania okładzin elewacji ścian, cokołów, filarów, schodów. Najlepiej na okładziny nadają się granity, sjenity i twarde piaskowce.

Kamienie w murach łączy się zaprawą cementową lub cementowo-wa-pienną.

Kamień rozdrobniony z różnych skał stosuje się do wykonania betonów konstrukcyjnych dowolnych klas.