Stropodach pełny

Stropodachy pełne wykonywane są często jako częściowe lub kompletne rozwiązania systemowe.
W systemowym stropodachu pełnym z termoizolacją z płyt styropianowych warstwę dolną stanowi papa paroizolacyjna układana bezpośrednio na zagruntowanym stropie betonowym. Na niej wykonana jest warstwa spadkowa z prefabrykowanych elementów spadkowych ze styropianu, wykonanych na podstawie projektu wypośredniczenia połaci stropodachu.
Na warstwie spadkowej układane są płyty izolacyjne ze styropianu fabrycznie oklejonego papą dzięki czemu pokrycie wierzchnie może być układane metodą zgrzewania z wysokiej jakości elastomerowo-bitumicznej papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Uzupełnienie systemu stanowią: perforowane papy podkładowe, preparaty do gruntowania, spływy dachowe, wywietrzniki, itp.

Lekkie konstrukcje oparte na kratownicach stalowych i blachach profilowanych są tanie i ekonomiczne, ale jako rozwiązanie nie nadają ciekawego wyrazu architektonicznego. Znacznie większe możliwości uzyskuje się dzięki zastosowaniu konstrukcji z drewna i drewna klejonego.
Wszystkie warstwy stropodachu pełnego opartego na stropie z belek drewnianych są zazwyczaj wykonywane ponad poszyciem konstrukcji. Rozwiązanie to sprawia, że odkryte belki tworzą charakterystyczny element architektoniczny budynku zarówno od strony wnętrza jak i od strony okapu nad ścianami zewnętrznymi.
Przy rozpiętościach ścian do 6,0 m zastosować można belki stropowe z pełnego masywu drewnianego. Większe rozpiętości wymagają zastosowania belek z drewna klejonego. W każdym przypadku przekroje belek i ich rozstaw są dobierane na podstawie obliczeń konstrukcyjnych.