Balustrady na stropodachach tarasowych i balkonach

Balustrady na stropodachach tarasowych i balkonach

•    Przy odwodnieniu na zewnątrz ograniczenie tarasu stanowi balustrada. Słupki balustrady powinny być mocowane na zewnątrz uszczelnionej powierzchni tarasu, a przy braku takiej możliwości zastosować należy wokół słupków kołnierze uszczelniające. Zamocowanie poręczy powinno być oddalone co najmniej 20 cm od krawędzi tarasu.

•    Przy odwodnieniu wewnętrznym ograniczeniem tarasu jest mur attykowy – balustradę mocować można do betonowego elementu zabezpieczającego attykę.

•    Najbardziej niezawodny sposób mocowania balustrady na balkonach polega na mocowaniu jej od spodu płyty balkonowej, ponieważ nie koliduje to z warstwami wykończeniowymi powierzchni balkonu.

Przy projektowaniu zakończeń balkonów i tarasów powinny być zastosowane systemy gotowych profili, które pełnią wyspecjalizowane funkcje i umożliwiają rozwiązanie wielu problemów projektowych.

•    Przy niskich osadzeniach ościeżnic drzwi balkonowych zalecane jest zastosowanie odwodnienia liniowego w postaci rynny drenażowej lub stalowej kratownicy drenażowej. Odwodnienie liniowe przed drzwiami gwarantuje pewny odpływ wody i zabezpiecza próg drzwi.

•    Systemowe profile brzegowe z okapnikiem pozwalają w estetyczny i funkcjonalny sposób zakończyć posadzkę tarasu lub balkonu w miejscu okapu, umożliwiając ponadto wykonanie orynnowania podwieszanego pod profil brzegowy.

•    Profile brzegowe do wykończenia balkonów i tarasów występują w różnych odmianach, dostosowanych do różnych rozwiązań warstw wykończeniowych:

– tarasy z odwodnieniem tylko na wierzchniej warstwie okładzinowej,

–  tarasy z dodatkowym drenażem powierzchniowym pod wylewką podposadzkową,

–  balkony z płytami ułożonymi luźno na żwirze lub stropodachy tarasowe o odwróconym układzie warstw.

•    Profile nośne do wykonania cokołu- przy ścianie z termoizolacją nie dającą stabilnego podłoża pod wykonanie cokołu.