Beton komórkowy

Beton komórkowy (pianobeton lub gazobeton) jest to lekki beton o jednolitej strukturze porowatej (otrzymanej przez dodanie do mieszanki betonowej odpowiednich środków) i gęstości objętościowej mniejszej od 750 kg/ m3. Kruszywem do jego produkcji jest piasek, popiół lub mieszanka popiołu z piaskiem. Jako spoiwo stosuje się cement portlandzki lub hutniczy albo wapno Jako środek porotwórczy stosuje się proszek aluminiowy lub pastę aluminiową. Zależnie od gęstości i wytrzymałości na ściskanie beton komórkowy wykorzystuje się do wznoszenia ścian osłonowych lub ścian nośnych budynków.