Usługi Budowlane

ABC dewelopera – zarządca

Zarządca nie jest początkiem, ani końcem. Jest po prostu dobrym środkiem i wiedzą o tym deweloperzy.

Zarządca nieruchomościami, czyli osoba fizyczna. Prowadzi on działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami. Prowadzi to na własny rachunek i ryzyko.

Praca zarządcy związana jest z analizą, monitorowaniem czynników, od których jest uzależniony efekt prowadzenia racjonalnego gospodarowania nieruchomością i podejmowania stosownych decyzji, które mają wpływ na bieżące, a także przyszłe plany jak najbardziej efektywnej eksploatacji będącej w gestii zarządcy nieruchomości. Za sprawą wiedzy, profesjonalnego przygotowania, nabytej praktyki zarządcy, istnieje gwarancja osiągania spodziewanego zysku z danej nieruchomości z korzyścią dla określonej społeczności zamieszkującej w budynku przez niego zarządzanym (według art. 184 ust. 2 UGN).

Istnieje kilka zawodów związanych z obsługą rynku nieruchomości, są nimi zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawcy majątkowi kierowani ustawą o gospodarce nieruchomościami, która zwykła określać podstawę zasad prowadzania działalności zawodowych w tym zakresie. Są to zawody, tak zwane: regulowane (posiadanie odpowiedniej kwalifikacji i uprawnień określa wykonywanie działalności w zakresie tych zawodów).

W przypadku zarządzania nieruchomościami do 31 grudnia 2013 był to odpowiedni akt licencyjny. Aby ten dokument uzyskać, należało spełniać kilka ustawowych warunków, w tym między innymi warunkowane było posiadaniem wykształcenia wyższego i ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzenia nieruchomościami lub wymagane było posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu gospodarowania nieruchomościami, czy też obowiązkowe było odbycie odpowiedniej, udokumentowanej praktyki (wcześniej istniał także egzamin państwowy, zniesiony później). Licencja mogła zostać przyznana wyłącznie osobie fizycznej. Po wejściu w życie tak zwanej „ustawy deregulacyjnej” zadania zarządcy nieruchomościami może wykonywać osoba ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *