ABC developera – pośrednik w obrocie nieruchomościami

Tropem po którym nieraz kroczy developer, jest pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami (agent nieruchomości), czyli zawód związany z kojarzeniem stron transakcji. Umów towarzyszących zakupowi. Ma tu też miejsce sprzedaż, zamiana, najem, czy też wynajmowanie nieruchomości. W myśl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, art. 179 ust. 2) “pośrednikiem w obrocie nieruchomościami jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami”. Obecnie, po wprowadzeniu w 2013 r. tzw. “ustawy deregulacyjnej” czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie wymagają już licencji, a jedynie aktywnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Działając na podstawie z ustawy o gospodarce nieruchomościami, pośrednik w obrocie nieruchomościami ma określona podstawę zasad prowadzania działalności zawodowej w tym obszarze. Jest to, co należy podkreślić, zawód regulowany, co oznacza, że wykonywane działalności w zakresie tego zawodu wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji lub spełnienia odpowiednich warunków. W przypadku pośrednictwa nieruchomości była to adekwatna licencja. Po “deregulacji” wielu zawodów w 2013 r. odrębną ustawą, licencje zawodowe dla pośredników w obrocie nieruchomościami zniesiono.