ABC dewelopera – notariusz

Jest formą księdza spraw biznesowych. Formalizuje w końcu dobre związki. Wiedzą o tym deweloperzy.

Notariusz (etym. łac. notarius, dawniej w Polsce rejent) pracuje  na systemie prawnym należącym do systemu prawa kontynentalnego. To prawnik tworząc akty stosowania prawa. W pewnym stopniu również świadczy pomoc prawną.

Pozycja notariusza w polskim systemie prawnym
Notariusz jest powoływanym przez ministra sprawiedliwości prawnikiem upoważnionym do sporządzania aktów notarialnych i po to, by dokonywać innych czynności notarialnych. Działalność notariuszy jest regulowana między innymi ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz to osoba zaufania publicznego, korzystająca z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Do istotnych funkcji notariuszy w obrocie prawnym należy ograniczanie sporów sądowych poprzez zapewnianie czynnościom kontraktowym nadzoru prawnika profesjonalnego, dbającego o formalnoprawne poprawności sporządzanych dokumentów, uwzględniając porządek prawny i wole osób w imieniu których dokonuje określoną czynność notarialną.