Usługi Budowlane

ABC dewelopera – rynek nieruchomości

Obszar, w którym poruszają się deweloperzy, nazywany jest rynkiem nieruchomości.

Rynek nieruchomości. Nazywa się tak ogół warunków, które określają dobijanie targów – praw do nieruchomości oraz zawarcie umów. Rynek ten, co istotne, jest rynkiem, tak zwanym nieformalnym, co oznacza, że nie ma stałego statusu ani stałej siedziby.

Rynku nieruchomości jest bogaty w rozmaite podmioty gospodarcze. Do najważniejszych zwykło się zaliczać inwestorów, kredytodawców, przedsiębiorców, maklerów oraz obsługę techniczną rynku.

Do funkcji rynku nieruchomości, obok pełnienia ogólnie istotnych funkcji gospodarczych i społecznych, należy funkcja wymiany, funkcja informacyjną, funkcja korygowania przestrzeni.

Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.), „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *