Wentylacja schodkowa i pełna

schodkowySchodkowy układ przewodów wentylacji wywiewnej murowany z prefabrykatów.

Wentylacja schodkowa polega na dobudowaniu przewodów wentylacyjnych na poziomie kondygnacji wentylowanej obok przewodów wentylacyjnych biegnących z niższych pięter budynku. Taki system wentylacji umożliwia powiększenie powierzchni pomieszczeń na niższych kondygnacjach przy ekonomicznym zużyciu pustaków wentylacyjnych. W systemie tym powietrze dolotowe pobierane jest z innych pomieszczeń i z klatki schodowej.

Wentylacja pełna polega na sprowadzeniu wszystkich przewodów wentylacyjnych do najniższej kondygnacji. W piwnicy stosuje się kratki wlotowe lub kanał poprzeczny, który doprowadza powietrze do kanałów pionowych, umożliwiając doprowadzenie do wentylowanych pomieszczeń świeżego powietrza z poziomu kondygnacji piwnicznej. Powierzchnia rzutu wentylowanych pomieszczeń jest jednakowa na wszystkich kondygnacjach.