Verbinding van het dak met de zolder, met een drielaagse gevelgevel die zich boven het dakoppervlak uitstrekt

tmp4967-2Verbinding van het dak met de zolder, met een drielaagse gevelgevel die zich boven het dakoppervlak uitstrekt.

De verbinding van een schuin dak met een drielaagse gevelmuur vereist een flitsen op de kruising van de muur met de dakhelling.. Het knipperen moet op de muur worden gedraaid tot op de hoogte van opspattend regenwater, d.w.z.. over 30 cm.

In het geval van een vliesgevel gemaakt van ingegoten klinkerstenen, bestaat de aanbevolen gootoplossing erin om de platen in het voegsysteem in de vliesgevel te plaatsen. De dakhelling moet overeenkomen met het voegpatroon in de vliesgevel.

Het is een oplossing waarmee u de klinkergevel volledig kunt blootleggen – een extra effect wordt bereikt door het gebruik van hoogwaardige koperplaten. Tegelijkertijd is het echter de meest gecompliceerde oplossing en vereist het een grote zorgvuldigheid bij de uitvoering.

tmp4967-1Een alternatieve oplossing om het pannendak en de muur te verbinden met een afdichtingsband.