Ontwikkelaar ABC – ontwikkelaar

Wie is de ontwikkelaar? Het antwoord wordt goed geïllustreerd door de afbeelding van een man in een pak.

Investeerder, dat wil zeggen een natuurlijke of rechtspersoon. Hij investeert in de bouw van onroerend goed (verhuur of verkoop van woonhuizen, kantoor- en industriële faciliteiten).

Traditioneel houdt een ontwikkelaar toezicht op het hele proces dat investeringen wordt genoemd, samengesteld uit de ontwerpfase aan het begin van de investering, door constructie, na voltooiing van de bouw (renovatie of uitbreiding), eindigen met de verkoop van onroerend goed of de verhuur ervan.

De regels voor de bescherming van de rechten van mensen die onroerend goed bezitten, worden geregeld door de zogenaamde ontwikkelaarswet., die wordt geleid door de taak om de principes te reguleren die deel uitmaken van de bescherming van de rechten van mensen die een huis of flat kopen, en waarvoor de ontwikkelaar een formele en feitelijke eigendomsoverdracht uitvoert.

De ontwikkelaar streeft ernaar een aantal taken uit te voeren, die hiervoor nodig zijn, dat de gekozen investering succesvol was, wat wordt begrepen in termen van een positief investeringssaldo. In het licht hiervan is de ontwikkelaar onder meer verantwoordelijk voor
het bepalen van de locatie, waarop zijn investering zal worden gebouwd; bereidt een project voor, daarom heeft hij er toezicht op; houdt toezicht op de bouw en controleert de voortgang van de werken; turnkey afwerking; organiseert de verkoop van beschikbare huizen of appartementen.