Voegen tussen de tegels

Posłużenie się krzyżykami dystansowymi przy układaniu ściennych płytek ceramicznych nie zawsze pozwoli na uzyskanie spoin o jednakowej szerokości i równych. Het zal niet, wanneer de gelegde tegels grote maatafwijkingen vertonen. Vervolgens moet de positie van elk van hen afzonderlijk worden aangepast door de breedte van de las te corrigeren. En een dergelijke individuele correctie kan worden gemaakt door de kruisen te vervangen door kleine houten klinieken die zijn uitgehouwen, b.v.. van dunne modelleerstroken, en soms zelfs met lucifers.