Malowanie ściany

Przy ostatnim (zazwyczaj drugim) malowaniu ściany pociągnięcia pędzla powinny być skierowane poziomo, czyli prostopadle do ściany z oknem – ze względu na kierunek padania światła z niego. Jeżeli ścianę malujemy jednokrotnie lub też trzykrotnie, to zawsze pociągnięcia pędzla przy ostatnim malowaniu muszą być poziome. Nie dotyczy to malowania ścian wałkiem lub innym przyrządem malarskim.