Opady atmosferyczne a zmiany temperatur pokrycia dachowego

Opady atmosferyczne a zmiany temperatur pokrycia dachowego.

Opady atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg lub grad wywołują gwałtowne spadki temperatury na zewnętrznych powierzchniach dachów. Największa różnica temperatur między zewnętrzną powierzchnią blach a temperaturą opadów atmosferycznych występuje w porze letniej. Podczas badań temperatury dachu z blach fałdowych zaobserwowano duże wahania temperatury blach wywołane nagłymi opadami deszczu. Można zaobserwować jak w dzień lipcowy o zmiennej pogodzie gwałtownie spada temperatura blachy na dachu doświadczalnym w wyniku nagłych opadów deszczu. Zaobserwowana różnica temperatur blachy bezpośrednio przed opadami deszczu i podczas nich, na rysunku 3.75, wynosi 20°C. Temperatura powietrza zewnętrznego oraz przybliżona temperatura powierzchni zewnętrznej dachu na krótko przed opadem gradu wynosi najczęściej 20°C. Można ją przyjąć na podstawie wieloletnich obserwacji meteorologicznych. Natomiast temperatura topniejącego gradu na płaskim dachu wynosi ok. 0°C. Dlatego też do obliczeń można przyjmować, że podczas gradu o dużej intensywności temperatura górnej powierzchni dachu wynosi 0°C.