Rodzaje ogrodowych zbiorników wodnych

Ogrodowe zbiorniki wodne można podzielić na dwa główne rodzaje naturalne i sztuczne. Za naturalne uważa się zbiorniki, które powstały w naturalnych zagłębieniach terenu o nieprzepuszczalnym dla wody podłożu. Zbiorniki te mają zwykle urządzenia spiętrzające wodę i umożliwiające jej wypuszczanie. Używana do napełniania ich wodą może pochodzić ze: źródeł naturalnych lub sztucznych. Zbiorniki naturalne zasilane wodami ze źródeł naturalnych mają najczęściej wody przepływające. Ilość wody dopływającej i przepływającej może być różna i zależy najczęściej od ilości opadów.
Zbiorniki sztuczne tworzy się w dowolnych miejscach przez odpowiednie ukształtowanie brzegów oraz dna. Dno ich powinno być w sposób sztuczny uszczelnione. Zbiorniki te napełnia się zwykle wodą ze źródeł sztucznych.
Ścisłe rozgraniczenie zbiorników naturalnych i sztucznych jest niekiedy trudne, gdyż wiele zbiorników naturalnych wymaga pewnych przystosowań i urządzeń ułatwiających ich konserwację. Tak np. dna zbiorników naturalnych umacnia się różnymi rodzajami kruszywa, brukiem lub płytami w celu ułatwienia okresowego oczyszczania i utrzymania czystości.