Prefabrykowane systemy kominowe

komin paliwa staleKomin dla paliw stałych, gdzie temperatura spalin wynosi 200-600° C.

Nowoczesne prefabrykowane systemy kominowe spełniają ostre wymagania w zakresie parametrów technicznych i bezpieczeństwa eksploatacji. Są odporne na działanie wysokich temperatur oraz kwasów.

Kominy systemowe należy stosować zgodnie z przeznaczeniem:
•    Systemy dla paliw stałych – odpowiednie tam, gdzie temperatura spalin wynosi 200 -600°C.

•    Trójwarstwowe systemy z przewietrzaniem o szerszym zastosowaniu -do paliw stałych,ciekłych i gazowych, właściwe dla niskich i wysokich temperatur gazów wylotowych (40 – 600°C).

•    Systemy kominowe do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania – zapewniają dostarczenie wymaganej ilości powietrza do spalania poprzez kanał powietrzny zintegrowany z instalacją kominową.