ABC dewelopera – kooperacja

Deweloperzy odznaczają się dobrą kooperacją. Jeśli nie, muszą iść na straty.

Kooperacja (łac. cooperativus, znaczy współpracujący, cooperatio, czyli współpraca) – współpraca lub współdziałanie.

Kooperacja produkcyjna ma miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo (kooperant) podejmuje współprace z innym. Podejmuje to w ten sposób, że wykonuje dla niego wybrane etapy procesu produkcyjnego; zaś kooperacja przedmiotowa ma miejsce wtedy, gdy jest w stanie dostarczać na przykład różnych elementów konstrukcyjnych do wytwarzanych przez inny zakład wyrobów. W rozumieniu zaszłym kooperacja to również spółdzielczość.

Think tank (z ang. dosłownie zbiornik myśli/myślenia) jest z założenia, niezależnym komitetem doradczym o charakterze organizacji non-profit, zajmującym się badaniami i analizami, które dotyczą nie tylko spraw publicznych. Do celów działalności think tanków należy zazwyczaj badanie i poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów, czy to społecznych, czy jako konsulting oraz udział w debacie publicznej, może być również współpracą podyktowaną komercyjnie. Spotkać można także szerszy zakres tego pojęcia, na oznaczenie chociażby grupy osób lub instytucji mających podobne cele.