Usługi Budowlane

ABC dewelopera – kooperacja

Deweloperzy odznaczają się dobrą kooperacją. Jeśli nie, muszą iść na straty.

Kooperacja (łac. cooperativus, znaczy współpracujący, cooperatio, czyli współpraca) – współpraca lub współdziałanie.

Kooperacja produkcyjna ma miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo (kooperant) podejmuje współprace z innym. Podejmuje to w ten sposób, że wykonuje dla niego wybrane etapy procesu produkcyjnego; zaś kooperacja przedmiotowa ma miejsce wtedy, gdy jest w stanie dostarczać na przykład różnych elementów konstrukcyjnych do wytwarzanych przez inny zakład wyrobów. W rozumieniu zaszłym kooperacja to również spółdzielczość.

Think tank (z ang. dosłownie zbiornik myśli/myślenia) jest z założenia, niezależnym komitetem doradczym o charakterze organizacji non-profit, zajmującym się badaniami i analizami, które dotyczą nie tylko spraw publicznych. Do celów działalności think tanków należy zazwyczaj badanie i poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów, czy to społecznych, czy jako konsulting oraz udział w debacie publicznej, może być również współpracą podyktowaną komercyjnie. Spotkać można także szerszy zakres tego pojęcia, na oznaczenie chociażby grupy osób lub instytucji mających podobne cele.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *