ABC dewelopera – księgowość

Bywa, że księgowa źle się czyje. Wyczuwają to deweloperzy. Za nami ćwierćwiecze księgowego bólu głowy.

Księgowość (buchalteria) to podstawowy element składowy rachunkowości. Księgowość jest częścią rejestracyjną rachunkowości. Rachunkowość natomiast to system ewidencji gospodarczej.  Ten z kolei ujmuje w mierniku pieniężnym i przekroju pracę poszczególnego podmiotu gospodarczego, wraz z procesem produkcji, czy to dystrybucji, czy konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest to system sformalizowany. Odzwierciedla proces prowadzonej działalności gospodarczej. Służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczanie rzetelnego, a przede wszystkim prawdziwego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej wybranego podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każdy fakt gospodarczy wyrażony w mierniku pieniężnym i wpływający na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego wyniki i zasoby.

Księgowość polega na procesie rejestracji w ujęciach pieniężnych, a niekiedy w ujęciach ilościowych, odpowiednio dokumentowanych faktów gospodarczych, które powodując zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia, przynosi obraz wymierny.