Usługi Budowlane

ABC dewelopera – ZUS

Deweloperzy opłacają go, bez względu na to, czy się opłaca. Po prostu trzeba.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest państwową instytucją publicznoprawną, Realizuje ona zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, w Polsce. Jest to jednostka sektora finansów publicznych.

Zakres działań, zadań i funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określa art. 66-72 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778) oraz statut ZUS (Dz.U. z 2011 r. Nr 18, poz. 93).

Ze względu na rodzaj zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową wyróżnić można poszczególne rodzaje ubezpieczeń społecznych, takie jak: ubezpieczenia emerytalne, których przedmiotem ochrony jest osiąganie ustalonego wieku przez ubezpieczonego; ubezpieczenia rentowe – przedmiot ochrony obejmuje niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela rodziny; ubezpieczenia chorobowe – przedmiotem ochrony dotyczy niezdolności do pracy wywołane chorobą, rodzicielstwem lub koniecznościami opieki nad na przykład członkiem rodziny; ubezpieczenia wypadkowe, których przedmiotem ochrony jest niezdolność do pracy na skutek zdarzenia zakwalifikowanego jako wypadek przy pracy lub choroba zawodowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *