ABC dewelopera – PGNiG

Każdy deweloper ma lub miał do czynienia z PGNiG, firmą, która święci na krajowym rynku prawdziwe tryumfy od wielu lat.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).  Jest to największa spółka w Polsce.  Zajmuje się poszukiwaniem i wydobywaniem minerałów takich jak 1. Gaz ziemny i 2. Ropa naftowa. PGNiG działalność swą prowadzi głównie w Polsce. Jednak również za granicą, czy to w Libii, Pakistanie, czy też Czechach, Danii i Niemczech.

Według szacunkowych danych z roku 2008, PGNiG dostarcza gaz do 6,5 milionów klientów, w tym są gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa – największymi odbiorcami są przede wszystkim elektrociepłownie, huty i zakłady azotowe.

Według danych za rok 2006 – w ciągu ponad jednej dekady poprzedzającej ten rok polskie wydobycie gazu przez spółkę wzrosło z poziomu 3,6 mld m³ w roku 1996 do 4,3 mld m³ w roku 2006, dając w ten sposób 19%. Natomiast w roku 2006 PGNiG wydobyła 4,3 mld m³ gazu ziemnego w przeliczeniu na ilość gazu wysokometanowego, co odpowiada poziomowi eksploatacji z 2005 roku. W tym też roku spółka wydobyła 2,9 mld m³ gazu wysokometanowego i 1,4 mld m³ gazu zaazotowanego.