ABC developera – Działalność gospodarcza

Kwintesencja zawarta jest w dwóch słowach. Wiedzą o tym developerzy.

Działalność gospodarcza jest formą aktywności przedsiębiorców. Dotyczy osób funkcjonujących na rynku. O działalności gospodarczej wypowiadają się źródła, między innymi  ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.  Jest działalnością zarobkową działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, czy też usługowej.

Mówi o działalności gospodarczej ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: jest działalnością zarobkową, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na rezultaty działań, ale wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, z której osiągane przychody nie wliczają się do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.

Jest też, a może przede wszystkim, mowa o działalności gospodarczej w ustawie o VAT: działalności gospodarcze obejmują tamże na przykład wszelkie działalności producentów, handlowców lub usługodawców, również wtedy, gdy czynności zostały wykonane jednorazowo w okolicznościach, które wskazują na zamiar wykonywania czynności o charakterze częstotliwym. Działalność gospodarcza obejmuje również czynność polegającą na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych na zasadzie ciągłej i dla celów zarobkowych.