ABC dewelopera – Tauron

Poważny deweloper wie czym jest Tauron, bowiem jest często istotnym punktem na mapie biznesowej wielu branż.

TAURON Polska Energia S.A. jest polskim przedsiębiorstwem. Grupuje spółki z branży energetycznej. W Polsce firma druga pod względem wielkości, tuż po Polskiej Grupie Energetycznej. W grupie kapitałowej Tauron, Tauron Polska Energia S.A. jest spółką dominującą spółką.

Grupa Tauron to jeden z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, należą tym samym do największych holdingów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Tauron działa we wszystkich obszarach rynku energetycznego – począwszy od wydobycia węgla, poprzez produkcje, dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej, także ciepła, jak i dotyczy obsługi klienta. Na mniejszą już skalę holding zajmuje się obrotem hurtowym paliw oraz produktów pochodnych (handel biomasą i węglem). W roku 2014 Tauron zadebiutował również na rynku obrotu paliwem gazowym.

Kapitał Grupy Tauron szacuje się na wysokości ponad 8,7 mld zł. Holding utrzymuje ponad 25 tys. osób. W roku 2014 jego przychód ze sprzedaży wyniósł 18,4 mld złotych a EBITDA 3,6 mld zł.