ABC-ontwikkelaar – veiling

Ontwikkelaars doen aanbestedingen. Dus laten we duidelijk maken wat de aanbesteding is.

De openbare aanbesteding is een vorm van een aanbesteding. Het wordt gekenmerkt door een uitnodiging aan een onbeperkte groep mensen om hun aanbiedingen in te dienen. Dit gebeurt meestal via openbare aankondigingen.

De openbare aanbesteding is een openbare aanbestedingsprocedure waarin is voorzien in de wet van 29 januari- 2004 r. Aanbestedingsrecht, waarin bij het reageren op een aankondiging van een overheidsopdracht, alle geïnteresseerde aannemers hebben het recht biedingen in te dienen, waaronder de meest voordelige aanbieding wint.

Deze modus is een van de twee basismodi, die overheidsopdrachten gunnen (de tweede is een niet-openbare aanbesteding), modi die altijd kunnen worden gebruikt bij het gunnen van overheidsopdrachten. Andere methoden voor het gunnen van overheidsopdrachten mogen alleen worden gebruikt in het geval dat is gespecificeerd in de wet inzake overheidsopdrachten.

Onbeperkte aanbesteding is een modus in één fase. De aanbestedende dienst publiceert een aankondiging van opdracht in het Public Procurement Bulletin, a in het geval van aankondigingen van opdrachten, waarvan de waarde gelijk is aan of groter is dan die gespecificeerd in Art. 11 uit. 8 van de wet inzake overheidsopdrachten, het bericht wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Bovendien worden aankondigingen van opdrachten ook op de website van de aanbestedende dienst gepubliceerd (of een andere site). Het bevat ook de specificaties van de essentiële voorwaarden van het contract, samen met bijlagen.