Budowa podłoży na legarach podłogowych

Podłoża na legarach podłogowych można budować na surowych stropach betonowych i na stropach belkowych. Nadają się one do układania płyt wiórowych jako podłoża, jak również do wykonywania innych elementów suchego jastrychu, jak np. płyt gipsowo-włóknistych i gipsowo-kartonowych. W grę wchodzi również bezpośrednie ułożenie elementów gotowego parkietu na legarach podłogowych pod warunkiem, że będą one miały odpowiednia grubość. Odnośnie rozstawu legarów podłogowych należy się kierować przepisami układania producenta płyt wiórowych lub gotowego parkietu.

Na surowych stropach betonowych kładzie się wpierw folię polietylenowa o grubości 0,2 mm. Styki sąsiednich pasów muszą się przy tym pokrywać na szerokości 30 cm.
Następnie układa się brzegowe pasy materiału izolacyjnego na przewidzianych odstępach legarów podłogowych wzgl. na istniejących belkach stropowych. Dla uniknięcia przenoszenia odgłosu kroków na sąsiednie ściany należy również na ścianach ustawić brzegowe pasy materiału izolacyjnego.
Legary podłogowe układa się luzem na brzegowych pasach materiału izolacyjnego i poziomuje za pomocą poziomnicy, jak również przez podkładanie kawałków sklejki. Nie wolno mocować legarów podłogowych na stropie lub na belkach stropowych, gdyż wówczas izolacja przeciw odgłosom kroków byłaby ponownie zniwelowana.
Do fachowej izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej nadają się płyty z włókien mineralnych, twardej pianki, korka lub miękkiej pilśni. Powinny one być możliwie dokładnie dopasowane pomiędzy legary podłogowe. W tym celu należy tak dobrać szerokość materiałów izolacyjnych, aby przekraczała ona o 1-2 cm rozstaw legarów podłogowych.

Fachowiec radzi
Jeszcze lepsze działanie izolacyjne można uzyskać płytami z materiałów izolacyjnych,ułożonych w dwóch warstwach, położonych z przestawieniem szczelin złączowych.