Ontwikkelaar ABC – waterwerken

Het waternetwerk kennen is iets, waar elke ontwikkelaar mee zou moeten zijn.

Het waterleidingnet is een systeem van waterleidingen. Ze bevinden zich buiten de gebouwen van de ontvanger. Ze voorzien de bevolking of productie-installaties van water. We onderscheiden: 1. Branch watervoorzieningsnetwerk (Open), waarin, zoals de bron zegt ” de richtingen van de waterstromen zijn bekend, die door doorvoerleidingen gaan, hieronder stroomt het grootste deel van het water door de zogenaamde hoofdleidingen, dan zijn er distributielijnen in het netwerk, gelegen op elke straat bijvoorbeeld, en verbonden huizen. Hier kleven nadelen aan, namelijk de grootste diameters staan ​​aan het begin, bij een storing wordt de schuifafsluiter op een van de buslijnen losgekoppeld, dan is er geen water achter haar. De voordelen zijn de relatief kleine totale lengte van de kabels”; 2. Ring watervoorzieningsnetwerk (gesloten circuit) en zijn voordelen, zoals continue circulatie van water in het netwerk. Bij een storing is het water alleen in een bepaald gedeelte gesloten en op andere plaatsen stroomt het continu. De nadelen echter, is de totale lengte van waterleidingen in het netwerk relatief groter dan in het aftakkingsnet, bovendien is de richting van de waterstroom onbekend; 3. Gemengd.