Trwałość konstrukcji

Budynki i konstrukcje budowlane powinny, przez cały przewidywany okres użytkowania w określonych warunkach środowiskowych i przy właściwej konserwacji, odpowiadać założonemu przeznaczeniu.

Przy określeniu trwałości konstrukcji budowlanych należy uwzględnić warunki środowiskowe, na działanie których konstrukcja będzie narażona, oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli i sposób jego zabezpieczenia przed działaniem niekorzystnych czynników.

Dla budynków murowanych warunki środowiskowe dzieli się na pięć klas:

—    Klasa 1: środowisko suche — wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych.

Uwaga: Klasa 1 obowiązuje tylko wówczas, gdy mur lub jego komponenty nie są narażone w trakcie budowy przez dłuższy czas na niekorzystne warunki środowiskowe.

—    Klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń lub środowisko zewnętrzne łącznie z elementami znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie.

—    Klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem i środkami odladzającymi.

—    Klasa 4: środowisko wody morskiej — elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu nasyconym solą.

—    Klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).

Dla konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych klasy ekspozycji w zależności od warunków środowiska.