Usługi Budowlane

ABC dewelopera – urząd skarbowy

To wyjątkowy temat, trzeba zachować powagę. Deweloperzy mają dla niego zwykle głęboki respekt.

Urząd skarbowy jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej. Obsługuje naczelnika urzędu skarbowego. Ten z kolei jest organem administracji niezespolonej. Podlega Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego to organ podatkowy pierwszej instancji, tudzież organ egzekucyjny, a także finansowy organ postępowania przygotowawczego. Z kolei dyrektor izby administracji skarbowej jest organem odwoławczym. Można się zwrócić w sprawie decyzji naczelnika urzędu skarbowego.

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe to urzędy skarbowe do obsługi wybranych istniejących kategorii podatników. Zalicza się tu tak zwane duże urzędy skarbowe (wojewódzkie) oraz II Urząd Skarbowy.

W dniu 1 kwietnia 2015 r. urzędy skarbowe uległy procesowi konsolidacyjnemu, gospodarczemu, z właściwymi miejscowo (nadzorującymi je) izbami skarbowymi. W wyniku konsolidacji urzędy skarbowe straciły otrzymany niegdyś status jednostek budżetowych i nie są dziś urzędami uprawnionymi do wydatkowania środków z budżetu, a także zawierania umów, czy posiadania mienia. Natomiast izby skarbowe z mocy ustawy otrzymały całą gospodarkę finansową urzędów skarbowych, należące do nich mienie oraz zostały stronami umów zawieranych przez te urzędy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *