Usługi Budowlane

ABC dewelopera – starostwo powiatowe

Starostwo powiatowe vs deweloper. Takie starcia mają miejsce.

Starostwo powiatowe jest urzędem i siedzibą starosty i władzy administracyjnej powiatu.  Mowa o  obszarze podległym władzy starosty. Starostwo powiatowe pełni funkcje jednostki pomocniczej. Powołane jest w celu wykonywania, jak wiadomo, poleceń 1. Zarządu określonego powiatu i przewodniczącego zarządu oraz 2. Uchwał rady powiatu.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym powiatowa administracja zespolona to: 1. Starostwo powiatowe, 2. Powiatowy urząd pracy, czyli jednostka organizacyjna powiatu, 3. Jednostki organizacyjne, które stanowią aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, straży i inspekcji.

W mieście na prawie powiatu urząd miasta pełni funkcję starostwa powiatowego. Jest to jednostka pomocnicza wykonująca polecenia prezydenta miasta i uchwały rady miasta.

Zadania rady powiatu wykonują rady miasta, a zadania nałożone na starostę i na zarząd powiatu – wykonuje jednoosobowo prezydent miasta. Praw powiatu nie może jednak mieć gmina, która ma wójta lub burmistrza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *