ABC dewelopera – starostwo powiatowe

Starostwo powiatowe vs deweloper. Takie starcia mają miejsce.

Starostwo powiatowe jest urzędem i siedzibą starosty i władzy administracyjnej powiatu.  Mowa o  obszarze podległym władzy starosty. Starostwo powiatowe pełni funkcje jednostki pomocniczej. Powołane jest w celu wykonywania, jak wiadomo, poleceń 1. Zarządu określonego powiatu i przewodniczącego zarządu oraz 2. Uchwał rady powiatu.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym powiatowa administracja zespolona to: 1. Starostwo powiatowe, 2. Powiatowy urząd pracy, czyli jednostka organizacyjna powiatu, 3. Jednostki organizacyjne, które stanowią aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, straży i inspekcji.

W mieście na prawie powiatu urząd miasta pełni funkcję starostwa powiatowego. Jest to jednostka pomocnicza wykonująca polecenia prezydenta miasta i uchwały rady miasta.

Zadania rady powiatu wykonują rady miasta, a zadania nałożone na starostę i na zarząd powiatu – wykonuje jednoosobowo prezydent miasta. Praw powiatu nie może jednak mieć gmina, która ma wójta lub burmistrza.