ABC-ontwikkelaar – landmeter

Wie van ons weet niet wie de landmeter is. Als de ontwikkelaar het niet weet, betekent dat hij geen ontwikkelaar is.

Landmeter is de naam van het beroep. Geldt voor een persoon die te maken heeft met geodesie. Landmeten is een wetenschap van 1. Ook de grootte en vorm van de aarde bepalen 2. Bepalen van de locatie van punten op het oppervlak. Het resultaat is een geodetisch veldonderzoek en eenkamerwerk. Efektem jest różnego typu opracowanie graficzne jak na przykład mapa czy profil. Tevens een tekstdocument van juridische aard (bijvoorbeeld bij het afbakenen van onroerend goed).

Vóór de Tweede Wereldoorlog betekende het beroep van landmeter mensen die zich bezighielden met geodesie als een wetenschappelijke discipline (het was strikt een kennisgebied). Aan de andere kant een persoon in het veld, omgaan met landmeetkunde, uitvoeren van geodetische werken met betrekking tot het meten van kleine gebieden (lagere geodesie), hij was een beëdigde meter en was een persoon die het beroep van openbaar vertrouwen uitoefende. Deze divisie maakte deel uit van de Poolse traditie, maar het is daarna om politieke redenen veranderd 1945 jaar.

Zodat de landmeter onafhankelijke functies kon uitoefenen op het gebied van geodesie en cartografie, het is noodzakelijk om professionele kwalificaties te hebben, verworven tijdens veldstudies