ABC-ontwikkelaar – investeerder

De ontwikkelaar is een investeerder, Laten we dus opletten wie hij bij de wortel is.

Een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, die tijdloze financiële middelen investeert in winstgevende ondernemingen. De investeerder is een economische entiteit, die, in een risicovolle omgeving, bedoeld is om een ​​aandeleninvestering te doen door voorwaarden te creëren of onroerend goed te kopen, bijvoorbeeld industriële installaties - ook als tussenpersoon voor de productie van goederen of dienstdoeleinden voor toekomstige consumptie en direct met het doel toekomstige opbrengsten op geïnvesteerd kapitaal te genereren. Het investeringsproces maakt zo de introductie van uitgebreide sociale reproducties mogelijk, dat wil zeggen, het bereiken van algemeen aanvaarde economische groei.

De ontwikkelaar is ook een investeerder die betrokken is bij de handel op de beurs, bijvoorbeeld het kopen van effecten, of kunstwerken of gewoon activa om te profiteren van toekomstige waardestijgingen (of in het geval van aandelen, ook dividendinkomsten).

Ontwikkelaar als investeerder, doet een investering, het risico dragen om een ​​terugbetaling te ontvangen of deze binnen een bepaalde periode onder bepaalde voorwaarden te ontvangen, ook rekening houdend met het risico van verlies op het geïnvesteerde vermogen, en door het risico van winsten of verliezen op de belegde activa te dragen. Vanwege het risico dat eraan verbonden is, verwachten beleggers over het algemeen een premie op hun beleggingen.