Ontwikkelaar ABC – bouwvergunning

Een goede ontwikkelaar houdt haar altijd in de gaten. Het is een contract dat een bouwvergunning wordt genoemd.

De bouwvergunning is een officieel document. Het wordt verkregen door middel van een administratief besluit. Dit maakt het op zijn beurt mogelijk 1. Aanvang en uitvoering van de bouw, of 2. Uitvoering van andere constructiewerkzaamheden dan de constructie van een bouwobject (kunst. 3 punt 12 Bouwrecht (Journal of Laws. met 2017 r. item. 1332)).

In tegenstelling tot de letterlijke notatie, de verkregen bouwvergunning is niet voldoende om met de bouwwerkzaamheden te beginnen. Ten eerste moeten de desbetreffende bestuursbesluiten definitief worden in overeenstemming met de Bouwwet in de zin van het Wetboek van bestuursprocedures. Po drugie, volgens de voorschriften, minstens zeven dagen voor de aanvang van de werken, moet de bouwtoezichtautoriteit op de hoogte worden gebracht van het voornemen om met de werken te beginnen op de aangegeven data, en deze werken kunnen worden gestart als de autoriteit geen bezwaar maakt.

De bouwvergunning moet worden afgegeven in overeenstemming met het Wetboek van Administratieve Rechtsvordering, dat wil zeggen, onmiddellijk. In het geval van een zaak waarvoor een toelichtende procedure vereist is, uiterlijk binnen een maand en in bijzonder gecompliceerde gevallen - uiterlijk binnen twee maanden. In de praktijk worden deze termijnen betwist.