ABC-ontwikkelaar – bouw

Ontwikkelaar betekent constructie. Het is bijna een synoniem.

De bouw is een gebied van menselijke activiteit. Het vakgebied dat betrekking heeft op de constructie van objecten van constructieve aard. Het valt onder de wetenschap, dat is civiele techniek. Het is ook een belangrijke tak van praktische kennis. Dan gaat het om de technieken die bij het bouwen worden gebruikt. De belangrijkste taak van de bouwsector is allereerst het neerzetten van nieuwe gebouwen. De bouw houdt zich ook bezig met, tegen drugs, verbouwing, herbouwt, moderniserings- en onderhoudswerkzaamheden aan bestaande installaties.

In noodzakelijke gevallen omvat de bouw ook de sloop van gebouwen, die bijvoorbeeld niet voldoen aan de technische eisen (bijvoorbeeld beveiliging) of er zijn andere redenen, waardoor gebouwen van de bewoonde plaats moeten worden verwijderd (bijvoorbeeld een plan om een ​​ander pand op hetzelfde land te bouwen). Bouwen is dus het uitvoeren van een bouwobject op een specifieke locatie, evenals de wederopbouw, uitbreiding en bovenbouw.

Het geheel van basisregels voor de uitvoering van bouwplaatsen is geregeld in de wet van 7 juli- 1994 - Bouwrecht (Journal of Laws. met 2017 r. item. 1332). Het specificeert alle noodzakelijke procedures, om aan de bouw vooraf te gaan, of de regels voor de implementatie en procedures na de bouw, het reguleren van activiteiten op dit gebied.