Ontwikkelaar ABC – bouwbegeleiding

De ontwikkelaar stelt bouwbegeleiding zeker op prijs. Misschien zelfs met wederkerigheid.

We leren van goed geïnformeerde bronnen, dat “De inspecteur bouwtoezicht poviat is een van de autoriteiten van eerste aanleg. Middelen, dat de competenties van de inspecteur bouwtoezicht poviat alle aangelegenheden op het gebied van bouwtoezicht omvatten, die niet zijn voorzien in bepalingen die uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan andere autoriteiten. Het zogenaamde bekwaamheidsvermoeden van de poviat inspecteur bouwtoezicht is van kracht. Als de bouwcode niet precies wordt weergegeven, de competenties van welke instantie bevoegd is voor werkzaamheden op het gebied van bouwtoezicht, middelen, dat ze precies in de competenties van de poviat toezichtinspecteur liggen”.

De inspecteur van het toezicht op het woiwodschap is een hogere autoriteit dan de inspecteur van het poviat-gebouwtoezicht. De poviat bouwtoezichtinspectie neemt maar langzaam beslissingen van de poviat bouwtoezichtinspecteur.

Constructietoezicht betekent in de praktijk inspecties op de conformiteit van de constructie met het plan of de veiligheid van het gebouw, bijvoorbeeld na rampen.