Ontwikkelaar ABC – notaris

Het is een vorm van een priester van zakelijke aangelegenheden. Het formaliseert eindelijk goede relaties. Ontwikkelaars weten dit.

Notaris (etym. schenken. notarius, voorheen in Polen notaris) pracuje na systemie prawnym należącym do systemu prawa kontynentalnego. Hij is een advocaat die handelingen maakt om de wet toe te passen. Tot op zekere hoogte verleent het ook juridische bijstand.

De functie van notaris in het Poolse rechtssysteem
Een notaris is een door de minister van Justitie aangewezen advocaat die bevoegd is om en daarvoor notariële akten op te maken, om andere notariële werkzaamheden te verrichten. De werkzaamheden van notarissen worden onder meer geregeld door de wet van 14 februari 1991 jaar wet op notarissen. Volgens de wet op de notarissen is een notaris een persoon van openbaar vertrouwen, genieten van de bescherming die overheidsfunctionarissen genieten. De belangrijke functies van notarissen bij juridische transacties zijn onder meer het beperken van geschillen door te zorgen voor contractuele activiteiten onder toezicht van een professionele advocaat., zorg dragen voor de formele en juridische correctheid van de opgestelde documenten, rekening houdend met de rechtsorde en het testament van personen namens wie hij een bepaalde notariële akte verricht.